30 Day of Javascript , 100 Days of LeetCode 30 Day of CSS , : Get Started

Namo Shetkari Samman Nidhi Yojana | नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना महाराष्ट्र 2023

Namo Shetkari Samman Nidhi Yojana is a scheme launched by the Government of Maharashtra, India, to provide financial

  Namo Shetkari Samman Nidhi Yojana is a scheme announced by the Government of Maharashtra in which eligible farmers will receive a financial benefit of INR 12,000 annually. Under this scheme, each farmer will receive INR 6,000 from the central government and INR 6,000 from the state government.


The scheme is expected to benefit around 1.15 crore farming families in Maharashtra, and the state government will bear the burden of INR 6,900 crore. Eligible farmers will receive the money directly into their bank accounts.


This scheme is separate from the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, under which eligible farmers receive INR 6,000 annually from the central government. Farmers who are eligible for both schemes will receive a total benefit of INR 12,000 per year.


The Namo Shetkari Samman Nidhi Yojana is a scheme introduced by the Maharashtra state government to provide financial support to farmers. Under this scheme, each farmer will receive an annual amount of Rs. 12,000, which will be provided in two installments of Rs. 6,000 each. The first installment will be given by the central government, while the second will be given by the state government.

in Marathi :


नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना ही महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली योजना आहे ज्यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक INR 12,000 चा आर्थिक लाभ मिळेल. या योजनेंतर्गत, प्रत्येक शेतकऱ्याला केंद्र सरकारकडून 6,000 रुपये आणि राज्य सरकारकडून 6,000 रुपये मिळणार आहेत.


या योजनेचा महाराष्ट्रातील सुमारे 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे आणि राज्य सरकार 6,900 कोटी रुपयांचा भार उचलेल. पात्र शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात पैसे मिळतील.


ही योजना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेपासून वेगळी आहे, ज्या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून वार्षिक 6,000 रुपये मिळतात. जे शेतकरी दोन्ही योजनांसाठी पात्र आहेत त्यांना प्रति वर्ष एकूण INR 12,000 चा लाभ मिळेल.


नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना ही महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी सुरू केलेली योजना आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक रु. 12,000, जे रु.च्या दोन हप्त्यांमध्ये प्रदान केले जातील. प्रत्येकी 6,000. पहिला हप्ता केंद्र सरकार, तर दुसरा राज्य सरकार देणार आहे.

I am GR,3+ years Exp of SEO, content writing, and keyword research ,software dev with skills in OS, web dev, Flask, Python, C++, data structures, and algorithms ,Reviews.

Post a Comment